Segítsd álmába . . .

/– „Egy” álmatlan éjszaka margójára –/

Tégy bármit, akár csodát ! 
  Csitítsd, vagy fojtsd szorító hámba nyakát!
  Zárd reá zilált szobájának nyikorgó ajtaját.
  Ha kell hát korbáccsal, átokkal, vagy szitokkal kényszerítsd,
  Küldd rá Isten ostorát, – kit Engadiban nevelt – , s úgy szelidítsd: 
  Húzd ki az összes méregfogát!

Csak hallgattasd már ! 
  Álmatlan éjszakákba nyúló féktelen zúgását, mely 
  Fejemben mint kínai harangok tébolyítón kongva,
  Csörtetve törnek álmomra, s benne kíméletlenül utat :
  Nem kérte senki, S mégis rázzátok, tépitek e nyughatatlan urat:
  Ki most szenved s alvásra vár.

Oltsd féktelen szomját !
  Lármás gondolatoknak, melyek mint heves zápor 
  Arcomat ostromolják, s testem e hideg verítéknek lett 
  Most nem kívánt otthona; Torkomat szüntelen nyelésre 
  Késztitek, s mint maró sav belülről így emésztitek fel:
  Álmomnak illékony alakját.

De ne szítsd tüzét ! 
  Lobogó lángja már így is épp elég, s ahogyan önti belém
  Gyúlékony hordalékát, melyet kreált, s filmként vetít most elém;
  Unalmas, elnyűtt képkockái hosszasan helyben peregnek, 
  S mint utas ki rég fuvarra várt, – de csak az ördög ki arra tekereg: –
  Hát kerüld nyakán az izzó fűzért!

Pusztítsd el földjét !
  Vele szántóját-vetőjét. Vesd be sóval, vagy jegeld honát!
  Döntsd le várát, kergesd ki hadát, s vele udvarát-bolondját.
  De Itt ne ültesse burjánzó magját, ne szülhesse kínzó hangját, 
  Megfáradt birtokomon szavainak szaporulatát:
  Vedd el mindenét!

Vesd örökös rabságba !
  Őrült Perilloszi katlana: hogy vési : cikázó parazsait elmémbe! 
  Hogy hajszolja a szunnyadni vágyót kínzón, forogva vesztébe,
  míg önkényes bírám gúnnyal teli kacajjal gondolatra újabbat szül,
  s kerít hatalmába, így ítél: „Álmatlanság maradj felül!
  Szórj új szikrát az ágynak forrongó foglyára!”

És segítsd át kegyesen :
  Halálába vidd, s zuhanjon tudatom! Dobj neki mérget : pirulát – feketét! 
  Csak hajtsd el elmém sötét csarnokából végleg e galád bestiát :
  Szaggasd le rólam éberítő takaróm ! És söpörd ki minden gondolatom :
  Halld hát ! most testemből kilépve ez utolsó mondatot :
  „Álmom mély, mélysége tenger s felszíne kies legyen!”

L’Ambrus
2019
2611

Vélemény, hozzászólás?